Tidaholm vill att elever fullföljer studier

Tidaholms kommun satsar på
att få fler att gå färdigt sina studier. 

Med start i vår och fram till 2019 deltar
barn och utbildningsförvaltningen i projektet.
Det handlar om att få fler att slutföra sina studier
genom att skapa en trygg miljö för alla elever.

Projektet bygger på ett koncept som är
utvecklat av Hélène Jenvén.
Hon är lärare i Töreboda
och doktorand vid Örebro universitet.

Konceptet heter Fullföljda studier
genom trygghet och studiero.

All personal inom skolan och elevhälsan
i Tidaholm får samma utbildning.

Hittills har medarbetarna varit positiva.

Text: Tomi
Källa: VB, 17 maj, 2017