Skolorna i Mariestad ska kontrolleras

Skolinspektionen ska ha en kontroll av hur politiker
tar ansvar för kommunens skolor.
De kommer även kontrollera fristående skolor.

Utgångspunkten är barn och elevers rätt
till god utbildning i en trygg miljö.

Det är en kontroll av samtliga kommunala
och fristående skolhuvudmän i landet.
Arbetet beräknas vara klar i september 2017.

Högelidsskolan 7-9 och Tidavads skola
samt Vadsbogymnasiet kommer att kontrolleras.

Skolinspektionen kontrollerar även
Vänergymnasiet samt Torsö skärgårdsskola.

Text: Tomi
Källa: Skb, 28 april, 2017