Guldkroksskolan

Renovering och nytt på skolor och förskola

Hjo ska få en ny skola som ska vara färdig hösten 2021.
Andra skolor ska renoveras och Orrelyckans förskola
ska få en ny avdelning.

Med en ökande befolkning
följer ökat behov av skollokaler.

De stora barnkullarna är på väg att lämna förskolan.
Redan till hösten blir det fler barn
som börjar förskoleklass än tidigare år.

Under året ska Orrelyckans förskola
få en ny avdelning.
Det blir ersättning för den paviljong som kopplades
till förskolan för flera år sedan.

Guldkroksskolan ska byggas om.
Under byggtiden får eleverna gå i paviljonger
till och med hösten 2018.

Text: Regina J
Bild: Hjo Kommun
Källa: SLA, 28 februari, 2017