Protest mot läkarflykt i Stenstorp

Patienter i Stenstorp är oroliga för
utvecklingen om vårdcentralen på orten.

Den senaste tiden har flera i personalen slutat
vilket oroar många patienter.

På onsdagen hölls en liten manifestation vid
vårdcentralen där Birgitta Hedström var en av deltagarna.

Lars Gotthardsson är primärvårdschef
i Falköpings kommun som Stenstorp tillhör.

Lars meddelar att de ska göra allt de kan
för att rädda Stenstorps vårdcentral.

Text: Alexander Ek Ottosson
Källa: P4 Skaraborg, 15 juni, 2017