Nya hastighetsregler i Hjo

Hjo inför 40 kilometer i timman
som ny hastighet i tätorten.


Där Trafikverket är ansvariga har de infört
40 kilometer i timman som bashastighet genom tätorter.
Nu följer Hjo efter säger Håkan Karlsson.
som är samhällsbyggnadschef i Hjo kommun.

För Hjo stads del handlar det om att
byta ut 50-skyltar mot 40-skyltar.
Det är arbete som börjar under våren
och beräknas vara klart till sommaren.

Område med blåskyltad rekommenderad
hastighet 30 kilometer per timma behålls.

Stadsgränsen i Hjo kommer att flyttas norrut
från Almedal till Sannaområdet.
Kommunen har planer på ett nytt bostadsområde där.

Text: Urban
Källa: SLA, 31 januari, 2017