Från vänster: Jonas Karles, Marcus Lönnberg, Joakim Sjöblom

Nu ska det bli lättare
att hantera abonnemang

Företaget Mina Tjänster AB har skapat ett verktyg
som ska hjälpa folk att hålla koll på sina abonnemang.

För några veckor sedan gick Post- och telestyrelsen
ut med ett pressmeddelande.
I meddelandet skrev PTS att
de går in med 350 tusen kronor.

PTS tror att projektet kan hjälpa personer
som har en funktionsnedsättning.

För dessa personer kan ett samtal till en kundtjänst
för att säga upp en tjänst vara svårt.
Mina Tjänster hjälper personer att på ett enkelt sätt
säga upp eller byta abonnemang.

Text: Rickard W