Lät fångar arbeta på sin gård

En anställd på kriminalvården i Mariestad har låtit
en eller flera fångar arbetat på sin egen gård.

Mannen har också i flera år lånat
fordon och maskiner för eget bruk.

Det är oacceptabelt och bryter mot både
fängelselagen och kriminalvårdens arbetsordning.

Det säger Britt Marie Johansson
som är chef inom kriminalvården.

Mannen valde för några veckor sedan
att säga upp sig efter att han hotats att få sparken.

Text: Tomi
Källa: Skb, 13 december, 2017