Kommunen ogillar olämplig lärobok

Essunga kommun säger nej till att använda
Lis Asklunds lärobok Vägen till mognad.

Det var tänkt att boken skulle användas
i sexualundervisningen på kommunens skolor.

Nu dömer skolstyrelsen ut Asklunds bok
som undervisningsmaterial.

Skolöverstyrelsen har godkänt boken
men Essunga kommun anser att den är olämplig.

Text: Rickard W
Källa: Alingsås Tidning, 5 mars, 2017