Klart för största investeringen någonsin

På måndagen beslutade kommunfullmäktige igenom planen
på ett nytt avloppsreningsverk för 575 miljoner kronor.

Det nya reningsverket ska vara förberett för rening
av läkemedelsrester och återvinning av fosfor.
Verket kommer också att ha ett så kallat aktivt slamsteg
som renar stora mängder mikroplaster.

Detta är den enskilt största investering
som kommunen gjort.
430 av de 575 miljonerna som verket kostar kommer
tas ut genom att höja avgifter för vatten och avlopp.

Lidköping har idag låga avgifter
för vatten och avlopp.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 24 januari, 2017