Kartlägger skräp i Vänern och Vättern

Under två veckor letar länsstyrelsen
efter mikroplaster och skräp i Vänern och Vättern.

Detta för att se hur höga halter mikroskräp
som finns i sjöarna.
De ska se om det är ett miljöproblem.

Det är första gången som mikroskräp
undersöks i den här omfattningen i sötvatten

Även Hjälmaren och Mälaren ingår i undersökningen.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg, 31 maj, 2017