Fyra Falköpingsskolor kan försvinna

En helt ny skolorganisation klubbades igenom
i Falköping på tisdagen.

Huvuddragen i förslaget är att det ska byggas
en helt ny högstadieskola inne i Falköping.
Samtidigt kan fyra skolor läggas ner.

Det handlar om Torbjörntorpsskolan och Yllestadsskolan
samt Åsleskolan och Åttagårdsskolan.

Det slutliga beslutet ska tas
i kommunfullmäktige i slutet av mars.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 25 januari, 2017