Elev blev biten på en Göteneskola

Götene kommun har fått in en anmälan om att en elev på 

grundskolan i Götene blivit biten av en annan elev på skolan.

Skolinspektionen som har ansvar för skolorna

vill att utredningen genomförs av Götene kommun.

De vill också att kommunen under utredningens
gång tar kontakt med anmälaren.

Skolinspektionen förutsätter även att anmälaren

får ta del av resultatet av utredningen.

Källa: NLT, 26 januari, 2017