Eldrivna lastbilar testas i Mariestad

Lastbilar som drivs på el i Mariestad.
Det ska bli verklighet under hösten 2018
när DHL ska testa nya fordon.

Transportföretaget DHL ska testa eldrivna lastbilar.
Statliga myndigheten Vinnova
stödjer det treåriga projektet.

Projektet ska göras i storstadsmiljö i Stockholm
och i småstadsmiljö i Mariestad.

Text: Regina J
Källa: Skb, 13 mars, 2017