Diskussion om fritidsgården i Gullspång

Det finns en stor oro bland föräldrarna
och ungdomar över framtiden för Smältverket.
Smältverket är en fritidsgård i Gullspång.

Om verksamheten som fungerat bra
ska flyttas eller inte är oklart.

Fritidsgården stängdes för omkring
en månad sedan då brandsäkerheten hade brister.

Kommunen ska rätta till bristerna
tillsammans med fastighetsägaren.
Inga åtgärder är gjorda än
för att öka brandsäkerheten.

Text: Urban
Källa: MT, 16 januari, 2017