De bygger tågverkstaden

JMK byggprojekt AB ska bygga den nya
tågdepån i Lidköping.

Assemblin El AB får ansvaret för el och telefon.

Tofta plåt och ventilation AB
står för värme och vatten och sanitet.
Assemblin VS AB står för ventilationen.

Text: Tomi
Källa: NLT, 1 mars, 2017