Dåligt med parkeringar i Hjo

Det är problem med parkeringsplatser i Hjo.

Många kunder till korvkiosken parkerar på Bangatan.
De tillfälligt parkerade bilarna blir
ett hinder för övriga trafikanter.

Bussar tvingas ut i vänster körfält för att
komma förbi de felparkerade bilarna.

Bangatan är huvudled med parkeringsförbud
och ligger inom parkeringszonen.

Kommunen har förslag på lösning som ska
presenteras för politikerna i tekniska utskottet.
Förslaget är att tidsbegränsa tio parkeringsplatser
utmed Sturegatan till max 30 minuter.

Två elbilsplatser och fyra platser
för båtkärror har gjorts i ordning i hamnområdet.

Text: Urban
Källa: SLA, 9 maj, 2017