Brand nära att sprida sig till Elvagården

I söndags brann det i ett flerfamiljshus i Vartofta.

Branden orsakade ett gnistregn som var nära att
antända äldreboendet Elvagården som ligger intill.

Eftersläckningsarbete och bevakning
pågick ännu vid lunchtid på söndagen.

Suss Andersen och Marita Henriksson
är undersköterskor på Elvagården.
De har fått i uppgift att undersöka om
gnistor spridit sig till äldreboendet.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 19 februari, 2017