Vill utbilda lokförare i Falköping

Företaget ProTrain i Mjölby
vill starta lokförarutbidning i Falköping.

Eftersom det är brist på lokförare vill
ProTrain starta utbildningen i Falköping.

Enligt VD Karl Johan Börjesson
är Falköping bra ort för utbildningen.

I januari får företaget besked från
myndigheten för yrkeshögskolan.
Blir det ett ja startar
utbildningen i januari 2017.

Karl Johan tror att beskedet blir ja.
Många lokförare går i pension inom några år.

Utbildningen är 44 veckor lång
och kommer ha 25 platser.

Enda kravet är att man fyllt 20 år
för att få börja utbildningen.

ProTrain är ett familjeägt företag
med anknytning till Falköping.

Text: Linda
Källa: FT, 14 oktober, 2016