Tibro planerar för ytterligare sporthall

Sporthallen i Tibro kan komma att byggas ut.

Kultur- och fritidsnämnden i Tibro
ha haft ett möte med Tibroidrotten.
På mötet diskuterades hur en tillbyggnad
av idrottshallen kan bli.

För nuläget är det trångt med tiderna i
de två hallar som finns.

I budget för 2017 finns 400 000 kronor
för underhåll av omklädningsrummen.

Kultur- och fritidsnämnden kommer
fortsätta med planering för en eventuell tillbyggnad.

Text: Mikael E
Källa: Skb, 14 juni, 2016