Bilden visar gamla sedlar.

Sverige kan bli först med e-valuta

Nu kan vi bli det första landet i världen
med en så kallad e-valuta.

Sverige är det land som kommit längst när det
gäller avvecklingen av sedlar och mynt.

Det är viktigt för oss att fatta beslut om
e-valutan ska införas eller inte.
Det säger riksbankschefen Cecilia Skingsley.

E-valuta är en förkortning för elektronisk valuta
och i Sverige kommer den i så fall heta e-kronan.

E-valutan är tänkt att användas
vid sidan av den vanliga valutan.

Text: Toni Alajärvi
Bild: Riksbanken
Källa: Skaraborgsbygden, 16 november, 2016