Studentrekord på BYS i Skara

Biologiska Yrkeshögskolan är nu Sveriges största
yrkeshögskola inom de gröna näringarna.
Detta både vad avser antalet studenter
som antalet utbildningar.

Måndagen var en historisk dag på
Biologiska yrkeshögskolan i Skara.
Nu finns över 200 studenter från hela Sverige
och Norden inskriva på skolan

Utbildningarna leder till jobb
eller så startar studenterna egna företag.
Skolan har åtta olika utbildningar.

Djurvårdsutbildningen är populär
och det har varit sex sökande per plats.

Yrkeshögskola är ett alternativ till högskola.
En del av utbildningen sker då på arbetsplatser.

Text: Urban
Källa: Skb, 13 januari, 2016