Renovering av Göta kanal inleds

Nu drar projekt Göta kanal 2.0 i gång.
Hela kanalen ska lagas för att säkra
användningen av kanalen.

Starten sker med två stora arbeten i Söderköping.

Det handlar om att täta en sluss
och att göra ett stort markarbete vid Mariehov.

Kostnaden för arbetena beräknas uppgå till
cirka 15 miljoner kronor.

De två projekten beräknas vara färdiga
innan kanalen öppnar i maj.

Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor
under 2016 till lagningen av kanalen.

Totalt beräknas projektet kosta
över en halv miljard kronor under fem år.

Text: Mikael
Källa: SLA, 17 februari, 2016