Ny tågtur mellan Mariestad och Laxå

Nästa år kommer tågturerna mellan Mariestad och Laxå
ökas med en tur i veckan.

Kostnaden på 365 000 kronor delas mellan
Region Örebro och Västra Götalandsregionen.

Kommunerna behöver inte ge mer pengar till
den nya turen.

När tåget kommer till Laxå ansluter det till tåg
som går vidare till Stockholm.

Text: Regina J
Källa: Skb, 19 september, 2016