Mer glass från Hjo

Den lokalproducerade glassen i Hjo som heter
Österhagenglass kommer öka sin produktion.

Bakgrunden är att de nya ägarna
ExeoTech har skrivit ett nytt avtal.

Det ger tillgång till fler än dubbelt så många
försäljningsställen som i dag

Idag levererar företaget till cirka 80 butiker och
man ska utöka med ungefär 50 nya.

I Hjo planerar fabriken att visa upp sin glasstillverkning.
Företaget hoppas på en ökad försäljning.

Text: Tomi
Källa: Skb, 28 december, 2016