Många besöker tandvården

I Mariestad har 75 procent av den vuxna befolkningen
besökt tandvården de senaste två åren.

Det placerar Mariestad på 103:e plats
bland Sveriges 290 kommuner.
Det visar statistik från Socialstyrelsen
för år 2015.

Andreas Cederlund är tanvårdssakkunnig på Socialstyrelsen.
Han säger att arbetssökande och utlandsfödda
samt lågt utbildade personer besöker tandvården minst.

Men även rädslan för tandläkaren
påverkar antalet besök.

Text: Regina J
Källa: MT, 27 november, 2016