Lex Sarah-utredning avslutas

Inspektionen för vård och omsorg
har utrett en lex Sarah-anmälan från Hjo kommun.

Anmälan gäller risk för missförhållande i samband
med att en person skulle förflyttas ur en rullstol.

Nu avslutas ärendet.
De tycker att vårdgivaren har gjort det
som behövdes göras.

Text: Regina J
Källa: SLA, 19 december, 2016