Lämnad ensam i 22 timmar


En anmälan enligt lex Sarah görs av kommunen
till inspektionen för vård och omsorg.

Detta sedan en person i Hjo varit utan assistans
under ett arbetspass på 22 timmar.

Hjobon har assistans i stort sett dygnet runt
med undantag av ett par timmar på morgonen

Personen har fyra assistenter som arbetar ensamma.

Av anmälan framgår att kommunen missat att sätta
in vikarie under ett arbetspass.
Hjobon fick då klara sig ensam.

Enligt personalen verkar tiden i ensamhet
inte ha påverkat Hjobon något stort.

Text: Oskar
Källa: MT, 17 februari, 2016