Kreativ guldgruva i Töreboda

Töreboda kommuns utbildnings– och kulturutskott 
vill satsa över 1 miljon kronor på Guldgruvan.

Guldgruvan är ett samarbete mellan
skolan och näringslivet.
Även förskola och fritidshem ingår i samarbetet.

Spillprodukter från industrin sparas.
Det används till barn och ungdomars skapande.

I höst har en skaparverkstad genomförts.
Tanken är att öppna ett kreativt upplevelsecentrum
som förenar skapande med återbruk.

Grundarna vill skapa en mötesplats där också
möjlighet att träffa konstnärer finns.
Förslaget går vidare till kommunstyrelsen.

Text: Mikael E
Källa: SKB, 22 november, 2016