Klart med placering av reningsverk

Lidköpings nya reningsverk placeras vid Kartåsen
och Ekestubben väster om väg 184 mot Skara.

Kommunen har i samarbete med
Sweco Environment AB genomfört en utredning.

Kommunen motiverar platsen med
att det inte finns bostäder närmare än 500 meter.
Dessutom att det inte finns andra intressen som störs.

Fördelar är också att marken redan ägs av kommunen
och att det inte finns några planer på byggnader i området.
Platsen ligger nära Hovby flygplats
och den kommande sträckning­en för väg 44.

Teknisk Servicenämnd väntas fatta ett beslut den 12 maj .

Kommunfullmäktige bedöms kunna
besluta om reningsverket under hösten 2016.

Text: Oskar
Källa: Skb, 14 april, 2016