Jokarjo AB varslar 500 anställda

40 av de 44 asylboenden som Bert Karlssons bolag
Jokarjo AB driver kommer att läggas ner.

Bert Karlssons bolag Jokarjo AB har ungefär 550 anställda
och driver 44 boenden för asylsökande i hela Sverige
Bolaget kom ut med ett pressmeddelande under
lördagen om att 500 av de anställda har varslats.

Totalt så är det ju cirka 2 500 som kommer varslas
på anläggningarna runt om i hela Sverige.
Det säger Bert Karlsson till P4 Skaraborg.

Anledningen till nerläggningarna är den
nya politiken gällande asylboenden.

Migrationsverket menar att det är färre som
behöver ett boende ordnat av Migrationsverket.
Därför har man börjat säga upp avtal
med boenden runt om i hela Sverige.

Totalt så kommer Migrationsverket att avveckla
cirka 7 tusen boendeplatser fram till och med januari.

Text: Martinsson
Källa: P4 Skaraborg, 8 oktober, 2016