I Hjo vabbar föräldrarna lika mycket

Hjo är mest jämställt i Skaraborg
när det gäller vård av sjukt barn.
Pappor och mammor vabbar nästan exakt lika mycket
vilket är unikt jämfört med övriga landet.

I Hjo är det 51 procent av kvinnorna och 49 procent
av männen som vabbar när deras barn är sjuka.

I övriga Skaraborg är det inte lika jämställt
då mammorna står för runt 60% av vabbdagarna.

Allra störst skillnad är det i Karlsborg.
Där står papporna för bara en tredjedel av vabbningen.

Text: Regina J
Källa: P4 Skaraborg, 27 november, 2016