Kulturkvarteret i Hjo.

Hjoborna får tycka till om kultur

Invånarna i Hjo kommer att få tycka till om
hur framtidens kultur ska utformas i kommunen.

Det ordnas medborgardialog på Kulturkvarteret
på torsdag klockan 17.30.

Det som kommer fram från diskussioner
den kvällen ska sen sammanställas.

Det blir underlag i kommunens kulturarbete
som kommunfullmäktige ska fatta beslut om.

Text: redaktionen
Källa: P4 Skaraborg, 8 september, 2016