Hjo kommun ska hjälpa nyanlända

Kommunen ska visa vägen för nyanlända in i arbete.
Som arbetsgivare ska kommunen vara ett exempel
att utnyttja människors kunskap oavsett bakgrund.

Kommunstyrelsen har flera mål för det kommande året.
Ett av målen är att de vill ta tillvara på
kunskapen hos de nyanlända.

Ett annat mål är att tonårstjejer ska vara mera
delaktiga och nöjda med kultur och fritidsutbudet.

Totalt har kommunstyrelsen tretton mål
för det kommande årets verksamhet.

Text: Regina J
Källa: SLA, 27 december, 2016