Grästorpsskolor i topp i Sverige

Sveriges kommuner och landsting gör 
undersökningar av kommuners kvalitet varje år.

På bara några år har resultaten
förbättrats rejält för Grästorp.
Skolresultaten i Grästorp är bland de bästa i Sverige

Antalet kommuner som är med har ökat för varje år.
Syftet med undersökningen är att ge information
om kvaliteten på service.
Kommunen ska ha dialog med medborgarna.
Resultaten används för att utveckla verksamheten.

Grästorps kommun har också förbättrats
inom många andra områden.

.

Text: Urban
Källa: NLT, 1 februari, 2016