Företag i Hjo utökar sin verksamhet

Hjoföretaget Elektrobyrån har fått ett kontrakt
värt omkring 80 miljoner kronor under fyra år.

Det innebär också att företaget behöver
anställa minst tio nya medarbetare.
Avtalet har skrivits med Västfastigheter
som är Västra Götalandsregionens fastighetsbolag.

Elektrobyrån tar över ansvar för drift och underhåll
av el och kylsystemen på Skaraborgs fyra sjukhus.
Samma ansvar kommer de ha för regionskolorna
Sparresäter, Uddetorp samt Sötåsen och Vara folkhögskola.

73 företag visade intresse
och Elektrobyrån vann upphandlingen.
Hjofirman tillträder sina nya uppdrag på sjukhusen
redan vid årsskiftet och tar skolorna i juli 2017.

Elektrobyrån startades för snart 35 år sedan
och har kontor på fem olika orter.

Text: Urban
Källa: SLA, 10 november, 2016