Dagkirurgi kan komma att utöka

Dagkirurgiskt centrum vid sjukhuset i Falköping gör
omkring 2 400 operationer per år.

För tre år sedan beslutade regionstyrelsen om
gemensam styrning för operationer i regionen.

Beslutet innebar bland annat start av fem
dagkirurgiska centrum i regionen.

I Skaraborg var det sjukhuset i Falköping
som fick den funktionen.

I utredningen till regionstyrelsen såg de att
antalet operationer i Falköping är lika år från år.

Text: Mikael E
Källa: VB, 8 november, 2016