3,5 miljoner kronor
till Borgunda

Boverket delar ut 22 miljoner kronor
för upprustningar av allmänna samlingslokaler.
I år finns årets största mottagare i Skaraborg.

Det är Borgunda nya bygdegårdsförening
som får det klart högsta anslaget.
De får ungefär 3,5 miljoner kronor.

Borgunda ligger mellan Falköping och Skövde.
Falköpings kommun bidrar med
1,9 miljoner kronor till projektet.

Bygdegårdsföreningen i Borgunda har målet att
skapa ett allaktivitetshus i syfte att utveckla bygden.

Totalt behandlades 242 ansökningar
av Boverket varav 85 beviljades.

Text: Martinsson
Källa: Skb, 30 maj, 2016