Skottdagen

Skottdagen är en dag som händer
vart fjärde år och då får februari en extra dag.
Dagen är alltid sista dagen i februari
och februari får då 29 dagar
.

Skottdagen finns för att jorden ska hinna
att snurra klart runt solen.

För varje år tar det ungefär 6 timmar längre
för jorden att snurra runt solen.
Det betyder att varje år förlängs med 6 timmar
och efter 4 år har det förlängts med en hel dag.

För att rätta till detta är det skottår vart fjärde år.

Om skottdagen inte hade funnits hade året
efter 100 år förlängts med en hel månad.
Då hade julen istället firats i januari.

På skottdagen är det tradition för kvinnor
att fria till den som kvinnan vill gifta sig med.
När någon friar så frågar den om den andra
personen vill gifta sig med den.

Text: Daniel
Bild: Korta Nyheter