Rondell bygget i Aspelund

I mitten av juni ska rondell bygget för Aspelund
vara klart. Trafiken kan nu börja
köra runt rondellen.

Innan rondellen byggdes så var det en
korsning med trafikljus.
Bygget av rondellen på Aspelundsvägen började
förra året.

I slutet av maj ska man bygga
en körväg för endast bussar.
Arbetet kommer att vara klar nästa år.

Kostnaden för att bygga rondellen är
23 miljoner kronor.

Text: Personal
Källa: SLA, 14 maj, 2024