https://www.skaraborgsnyheter.se/falkoping/grasbrander-stoppade-tagtrafiken/

Denna dag i historien

Den 5 mars år 1910 blev det förbjudet
att kyssas på tågstationer i Frankrike.

Detta var för att regeringen i Frankrike tyckte
att det kunde orsaka förseningar av tåg.
Tågen kunde bli försenade om männisakor
tog för lång tid på sig att säga hejdå till varandra.

Det är fortfarande förbjudet att kyssas
på tågstationer i Frankrike än idag.
Men idag är det inte många människor
i Frankrike som bryr sig om detta.

Text: Roman
Bild: Christian Svensson/Skaraborgs Nyheter
Källa: Egen text, 5 april, 2024