https://pixabay.com/sv/photos/havet-horisonten-himmel-ocean-1719956/

Denna dag i historien

Den 27 mars år 1980 gick den norska
oljeplattformen Alexander L Kjelland sönder.

En oleplattform används
för att ta ut olja ur botten av havet.
Oljeplattformen Alexander L Kjelland
fanns i havet utanför Norge.

Den 27 mars år 1980 var det en stor storm
som gjorde att oljeplattformen gick sönder.
Den övre delen av oljeplattformen föll ner i havet
och 127 av de 212 personer som arbetade där dog.

Efteråt visade det sig att det fanns sprickor i
oljeplattformen som gjorde att den gick sönder.
Det är möjligt att sprickorna fanns där
redan när oljeplattformen tillverkades.

Text: Roman
Bild: Pixabay
Källa: Egen text, 27 mars, 2024