Denna dag i historien

Den 16 februari år 1962 visades
skeppet Vasa för första gången.

Skeppet Vasa byggdes på 1600 talet i Sverige
och var ett skepp som skulle användas i krig.
När det skulle ut på sin första resa
sjönk det i havet utanför Stockholm.

Skeppet Vasa var kvar på havets botten
fram till år 1961 när det lyftes upp därifrån.
År 1962 ställdes skeppet på Vasavarvet i Stockholm
så att alla som ville skulle kunna se det.

Skeppet var kvar på Vasavarvet fram till
år 1990 när det flyttades till Vasamuseet.
Det finns kvar på Vasamuseet än idag.

Text: Roman
Bild: Korta Nyheter
Källa: Egen text, 16 februari, 2024