Denna dag i historien

Den 28 juni år 1914 blev Franz Ferdinand
och hans fru skjutna i staden Sarajevo.

Franz Ferdinand var en prins från Österrike
som år 1914 var på besök i staden Sarajevo.
Sarajevo ligger idag i landet Bosnien och Herzegovina
men tillhörde Österrike på den tiden.

När Franz Ferdinand och hans fru åkte bil
genom staden blev de skjutna av Gavrilo Princip.
Gavrilo Princip var en ung man som inte gillade
att Österrike bestämde över Sarajevo.

Händelsen blev känd som skottet i Sarajevo
och ledde till att första världskriget började.

 

Text: Roman
Bild: Korta Nyheter
Källa: Egen text, 28 juni, 2024