Denna dag i historien

Den 14 juni år 1985 undertecknades Schengenavtalet.

Schengenavtalet innebär att folk som bor i EU
kan åka fritt till andra länder inom EU.
Avtalet undertecknades i staden Schengen i landet
Luxemburg och har fått sitt namn därifrån.

Länderna Norge och Island samt Schweiz är inte
med i EU år 2024 men är med i Schengenavtalet.
Det betyder att de som bor i de länderna får åka fritt
inom EU och de som bor i EU får åka fritt där också.

Text: Roman
Bild: Korta Nyheter
Källa: Egen text, 14 juni, 2024