Sommarland besiktigar sina berg och dalbanor

Efter olyckan på Gröna Lund ska
flera parker besiktiga sina berg och dalbanor.
Det gör de även på Skara Sommarland.

Christine Karmfalk arbetar på Parks and Resorts.
som äger Gröna Lund och Skara Sommarland.

Hon säger att de samma kväll som olyckan tog beslut
om att besiktiga Sommarlands berg och dalbanor.

Detta gjorde de för att vara säkra på att
en liknande olycka inte skulle inträffa.

Text: Rickard W
Bild: Korta Nyheter
Källa: P4 Skaraborg, 26 juni, 2023