På bilden ses Gothia Science park som ligger i området Science Park Skövde.

Nya Noden ska se ut som kretskort

Ett nytt hus med kontor ska byggas i Skövde
där utsidan ska se ut som ett kretskort.
På ett kretskort monteras elektronik och finns i
bland annat datorer och telefoner samt tv apparater.

Huset som ska heta Noden kommer att
byggas i Science Park Skövde.
Målet har varit att bygga ett modernt
och spännande hus som blir ett landmärke.

Namnet Noden kommer från nod
och är ett ställe där saker kopplas ihop.

Noden ska vara färdigt sommaren år 2026
och kommer att kosta 470 miljoner kronor.

Text: Mathias
Bild: Korta Nyheter
Källa: SLA, 18 juni, 2023