Järnbakterie som har oxiderat

Nohlmarkens naturreservat

Denna text handlar om Nohlmarkens naturreservat
som är en plats jag besöker flera gånger varje år.
Ett naturreservat är en plats som Länsstyrelsen
bestämt är viktig och måste därför tas hand om.

På 1900 talet besökte en grupp människor
den plats som idag kallas för Nohlmarken.
Människorna hittade många olika växter
på platsen och ville därför göra iordning den.

Men innan de kunde börja behövde de få tillstånd
från Skövde kommun som redan då ägde marken.
Människorna fick tillståndet och år 1986
började de att göra iordning marken.

År 1986 fanns 350 olika växter på Nohlmarken
och 4 av dem fanns med på Rödlistan.
På rödlistan finns växter som riskerar att dö
och försvinna helt från vår natur.

När jag besökte Nohlmarken i år hittade jag något
som såg ut som olja och tog kontakt med kommunen.
Enligt kommunen var det en järnbakterie som
oxiderat och då kan det se ut som olja.

Text: Bo
Bild: Bo Ringborg