Första advent

Första advent är något som händer
fyra söndagar innan Julafton.

Första advent är också början
på det kristna kyrkoåret.
I år kommer första advent att vara
på söndagen den tredje december.

Dagen finns i den kristna kyrkan
för att fira väntan på Jesu födelse.
Ordet advent är latinskt
och betyder ankomst.

Ordet ankomst betyder att vänta.

Första advent kom till
Sverige i slutet av 1800 talet.

Förslag på aktiviteter att göra på första advent
är julbak och tända ljus samt julkonserter.   

Text: Daniel
Bild: Korta Nyheter