Vad är 100 Procent Kamp?

Hundra Procent Kamp är en utställning
om kampen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Utställningen är på Stadsmuseet i Skövde
mellan den 1 september och 4 december.
Den består av olika delar som visar hur kampen
för mänskliga rättigheter gick till i olika tider.

Några av delarna är kampen för lika rösträtt
samt kampen för rätt till skolgång och bostad.

Det är gratis att se utställningen.

Text: Roman
Bild: Arkiv
Källa: Egen text, 8 oktober, 2021