P4 Skaraborgs sommargäster 2019

16 personer från Skaraborg deltar
som sommargäster i P4 Skaraborg

Under en timme kommer gästerna dela med sig
av egna upplevelser och deras musiklistor.

Det är personer med olika yrken och intressen
som deltar i programmet.
En är exempelvis polis
medan en annan är författare.

Text: Hanna
Bild: Hanna
Källa: P4 Skaraborg, 19 juni, 2019